RAV- vaatimusluokan pätevyys

Heikki Mäenpää

Hakemuksenne rakennustyön valvojan pätevyyden toteamiseksi

FISE:n rakennustyönvalvojien pätevyyslautakunta on kokouksessaan 28.2.2017 todennut Teille RAV-vaativuusluokan pätevyyden.

Pätevyys kirjataan FISE:n pätevyysrekisteriin. FISE lähettää laskun pätevyydestänne.

Parhain terveisin

Joni Jääskeläinen

Pätevyyslautakunnan sihteeri